Menu Kent Kent Joakim

Kent Lyrics

Kent - Krossa Allt Lyrics

(View English Lyrics Translation)
Album: Röd
Lyrics: Joakim Berg
Music: Joakim Berg / Martin Sköld


Det finns inga tecken vad jag kan se
Inget som tyder på din oskuld
Det finns ingen förmildrande omständighet
Bara ögonen som följer dig
Genom en dörr, genom hela ditt liv
Förbi alla fönster som lockar till oss
Och ingen förmildrande omständighet
Gör ansvaret till någon annans än ditt

Men kärleken finns där en gång
Bygg något vackert eller krossa allt

När ska jag lära mig att ingen är hel?
Att allting är mer eller mindre trasigt
Glöm symmetrin, tänk att mindre ger mer
Men episoden slutar ändå med att

Ingen kom ridande till ditt försvar
Det fanns ingen som vittnade till din fördel
Nej, det är bara du och så har du ju mig
Men jag är ingen man kan räkna med i kris

Men kärleken som fanns där en gång
Har byggt något vackert som krossar allt
Kärleken finns där en gång
Bygg något vackert som krossar allt

Så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min

Så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min

Och när ljuset släcks så ska du vara min
Och när ljuset släcks så ska du vara min
Och när ljuset släcks så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min

Och när ljuset släcks så ska du vara min
Och när ljuset släcks så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min

All Kent Lyrics

Back to Top